Algemene info

Globaal medisch dossier

Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is een elektronisch medisch dossier van u bij uw huisarts. Het bevat al uw medische gegevens. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen.

Het bevat onder meer alle gegevens over:

vaccinaties

allergieën

medische onderzoeken

behandelingen

verslagen van specialisten en andere zorgverleners

overzicht van het geneesmiddelengebruik van de patiënt.

Het GMD geeft een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van de patiënt.

Als u zo’n Globaal Medisch Dossier aanvraagt, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts. Het percentage is afhankelijk van de categorie waartoe u behoort.

Procedure

U vraagt aan uw huisarts om een Globaal Medisch Dossier aan te leggen en bij te houden.
Het toevertrouwen van het beheer van uw medisch dossier blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening. Uw arts en uw ziekenfonds zorgen voor de verlenging.
U kunt op elk ogenblik van huisarts veranderen en vragen of hij het beheer van uw GMD overneemt. In dat geval onderneemt uw nieuwe huisarts de nodige stappen voor de overdracht van uw dossier.

Bedrag

Het aanleggen van het GMD is gratis voor de patiënt.

Wachtdienst

De wachtdienst of wachtpost biedt geneeskundige dienstverlening voor dringende medische hulp. Niet urgente raadplegingen moeten worden ingepland bij de eigen huisarts!

Weekwacht

Van maandag tot en met donderdag kan u vanaf 19u terecht bij de dokter van wacht via het telefoonnummer: 1733

Weekendwacht

Vanaf vrijdagavond 18u tot maandagochtend 08u kan u terecht op de wachtpost op het adres:
Hendrik Consciencestraat 33
3000 Leuven
(zelfde ingang als SPOED Heilig Hart Leuven)